Popunite kratak formular i izvršite online rezervaciju vašeg stola u restoranu

Izvršite rezervacije za etno restoran Bojčinska Koleba

Rezervacije koje su bez kontakta e-mail i telefona neće se uvažiti
 


Hvala vam što ste nam ukazali poverenje i što želite da rezervišete mesto u našem restoranu. Ako imate bilo kakva pitanja, komentare ili želje molimo vas da nas pozovete na broj 

Pozovite nas

Tel. 011 8427 505 Mob 065 8427 505