ЈЕЛА ОД СВИЊСКОГ МЕСА 2019-04-25T14:51:37+00:00

ЈЕЛА ОД СВИЊСКОГ МЕСА

Свињска крменадла                       
700 рсд

Свињска ребра 500гр                              
750 рсд

Бојчински одрезак                         
830 рсд